≡ Menu

Mariah Carey – Auld Lang Syne Lyrics

Mariah Carey – Auld Lang Syne Lyrics

Mariah Carey – Auld Lang Syne Lyrics
Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne!

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne.
We’ll take a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.

For auld lang syne.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne!

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne.
We’ll take a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.

http://www.lyricsleader.com/auld-lang-syne-lyrics-mariah-carey.html

For auld lang syne, my dear,
For auld lang syne.
We’ll take a cup o’ kindness yet,
For auld lang syne.

Eh…

Happy New Year, baby

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne!

Happy New Year, baby
Happy New Year, baby

Should auld acquaintance be forgot,
And never brought to mind?
Should auld acquaintance be forgot,
And auld lang syne!